top of page

Kul nettside, men hvorfor dro dere på ekspedisjon?

Vi er fem frivillige studenter som reiste på ekspedisjon for Natur og Ungdom. Vi seilte igjennom kysten av Nord-Norge, Norskehavet og Barentshavet for å vise fram naturmangfoldet, klimaet og hva som truer det. Vi ønsker å vise at det faktisk er veldig mye naturmangfold og sårbart klima i området, og ikke så rent lite som truer det. Det var litt av en reise, så vi håper du følger med på Natur og Ungdom sine sider og ser hva vi fant ut.

Hvem bryr seg egentlig om Barentshavet?

Hva er det som lever der oppe i nord? Hvordan står det til med kystsonen? Hva skjer med havisen, eller breene i Norge? Og hvordan påvirker det havet og igjen menneskene som er avhengig av det?

Barentshavet har en viktig økologisk nøkkelfunksjon for hele det Nord-Atlantiske naturmangfoldet, og dermed også menneskene her. Ikke alle vet at mengden plast i Arktis har økt med 50 prosent de siste 15 årene, få vet også at det finnes langt flere mikroorganismer langs iskanten enn ellers i havet. Enda færre vet at dersom iskanten forsvinner, forsvinner størsteparten av Norges nest viktigste handelsvare, nemlig fisken.

I form av video - og tekstoppdateringer på nett prøver vi å dokumentere dette, og få nye øyne opp for naturens viktighet og råskap.

Det vil bli publisert en film om ekspedisjonen på www.utemagasinet.no søndag 13. oktober  2019, klokka 19.

 

Mannskapet i Ekspedisjon Barents består av Audun Karlstad, Sigurd Toven Gautun, August Toven Gautun, Thor Due og Susanne Kingren Storaker. Med en 34 fots seilbåt som base reiste, skrev, filmet og klippet vi sammen informasjon som viser hvordan klimaendringer påvirker nordområdene direkte.  Vi brukte båten som et studio og laboratorium med enkle forsøk, gikk i land for å finne naturmangfoldet og forurensningen,  ryddet strender for å vise marin forsøpling, og vandret rundt breene for å vise hvordan de har forsvunnet.

Mannskap på Pelagica

Mannskapet på Pelagica. Fra venstre til høyre: Audun, August, Susanne, Sigurd, Thor.

bottom of page