top of page

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!

Oppdatert: 19. jul. 2018

Av Thor Due, skipper på Pelagica for Natur og Ungdom

Vestfjorden

N 68°26.55’

E 016°04.91’


Endelig kom vi oss til Lofoten! Øygruppa lengst vest i Nordland har for mange blitt kjent for spektakulær utsikt. Men ikke bare er Lofoten fin å se på. Området er blant de viktigste naturområdene vi har i Norge med tanke på økologi.

Lofoten er kjent for spektakulær utstikt, men har også flere ekstremt viktige økosystemer. FOTO:August Gautun/Natur og Ungdom

Rett utenfor øya Røst ligger Røstrevet, verdens største kaldtvannskorallrev. Korallrev er egne økosystemer proppfulle av viktige arter. Her finnes koraller, sjøstjerner, fisker, skalldyr, alger og andre mikroorganismer. Dette er også yngleplassen for skreien, altså Lofottorsken.

Rett utenfor Lofoten finner vi også Eggakanten. Dette er et over 1000 meter høyt stup under vann. Det bratte stupet styrer havstrømmene. Her virvles vannet opp, blander ulike typer vann og næringsstoffer sammen og lager masse liv. Dette gjør det idéelt for fisker som havmus, skrei, blåkveite, hyse og andre svømmende saker.

Verdens største kaldtvannskorallrev ligger utenfor Røst. FOTO:Sigurd Gautun/Natur og Ungdom

Båten vår heter Pelagica. Det er latin for pelagisk, og betyr noe som lever og beveger seg fritt med vannmassene og strømmene. Ikke bare er Lofoten en plass hvor fisker og havorganismer bor. Mange fisker driver rett forbi med strømmen. Altså er de pelagiske arter. Golfstrømmen frakter store mengder med pelagiske fisker, som makrell, sild og brisling, sammen med egg og larver nordover. De går altså rett gjennom Lofoten-området, og blir mat for fiskene som bor der.

Lone Nikolaisen (til høyre) er fisker på Røst Hun er en av mange som vil miste levebrødet hvis området blir åpnet for oljeboring. FOTO: August Gautun/Natur og Ungdom

"Pelagica", navnet på båten vår, viser til noe som flyter fritt på det åpne havet, akkurat som makrell, brisling, larver og hyseegg. Organismer det finnes mye av utenfor Lofoten. FOTO: August Gautun/Natur og Ungdom

Over vannoverflaten er det også noe hinsides til spetakkel. I lufta, på vannflaten og i fuglefjellene lever måser, lomvier, skarver, alker, terner, lundefugler, ørn og mange flere fugler. Disse er helt avhengige av fiskene som vi har beskrevet over, og en nøkkelbrikke i økosystemene.


Det blir stadig færre og færre sjøfugler. Mange av dem dør på grunn av menneskelig forurensning, klimaendringer, plast i havet, tap av fisk og tap av leveområder. Her ser vi en død skarv på Røst. FOTO: Sigurd Gautun/Natur og Ungdom

Det kan virke som om det ikke finnes noen ende for hvor mye liv det finnes i Lofoten-området. Økonomisk sett er det også et av de mest fruktbare områdene i Norge. Her fiskes det tonn på tonn med fisk som eksporteres til gode for det norske samfunnet. Når det er så store verdier her, vil vi med all ydmykhet si at det er rett på trynet å foreslå oljeboring utenfor Lofoten. Området er vernet ut stortingsperioden, men Natur og Ungdom krever et varig vern.

Vi arbeider utrettelig for å verne Lofoten og andre sårbare områder. FOTO: August Gautun/Natur og Ungdom

Hvis du vil støtte Natur og Ungdom i arbeidet for å verne om naturen i Norge, kan du bli fast giver, eller sende et engangsbeløp til vipps 66666.

Natur og Ungdom er helt avhengig av støtte fra givere. Hvis du synes arbeidet vi gjør er viktig kan du bli fast giver eller sende en slant på vipps 66666. FOTO: Thor Due/Natur og Ungdom

Nå seiler vi videre nordover mot Tromsø. Der skal vi gjøre de siste forberedelsene før vi seiler ut på det store havet. Snart kommer det også oppdatering på film. Følg med!


bottom of page